Restituire taxa auto. Restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.

Incepand cu luna ianuarie 2018 și până în martie 2019, proprietarii de mașini care au plătit taxa auto, taxa de poluare sau timbrul de mediu (indiferent de titulatura acesteia), pot solicita restituirea banilor conform OUG52/2017, publicata in MONITORUL OFICIAL NR. 644 din 7 august 2017.

Cererile de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule se pot depune până la data de 31 august 2018 de către contribuabilii care nu au beneficiat de restituire până la intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017.

Important: Cererile de restituire se vor depune la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) inclusiv unitățile subordonate acesteia, nu la Direcția Generală de Impozite şi Taxe Locale (DGITL).

Descarca gratuit formular de Cerere pentru restituire taxa auto!

La cererea de restituire se anexează, în original sau în copie, nu trebuie legalizata, documentul doveditor al plății taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, respectiv chitanța fiscală (dacă există)/ordinul de plată și extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plății acesteia, precum și copiile cărții de identitate a vehiculului, a certificatului de înmatriculare şi copie după Cartea de Identinate. Copia după Cartea de Identitate nu este trecută în Ordonanța de Urgență dar aceasta este obligatorie conform normelor de aplicare a acesteia. Este recomandat să aveţi şi un extras de cont unde se vor vira banii.Conform OUG Nr. 68/2017 pentru completarea OUG Nr. 52/2017,  în situaţia în care contribuabilul nu anexează documentul doveditor al plăţii taxei (chitanta/ordin de plata etc), organul fiscal central efectuează verificarea existenţei acestuia în baza de date deţinută.

Excepţie de la această prevedere: în situaţia în care autovehiculul pentru care s-a  achitat taxa auto/timbrul de mediu pentru autovehicule nu a fost înmatriculat de către plătitor, contribuabilul nu trebuie sa anexeze copiile cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare. În acest caz, cererea de restituire este însoţită de documentul de plată, în original, care confirmă plata taxei neutilizate, document care are înscrisă menţiunea „taxă neutilizată” şi care este semnat şi ştampilat de către persoana desemnată din cadrul Serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculări vehicule.”

Sumele stabilite prin hotărârile judecătoreşti, se restituie de organele competente astfel:
a) taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule şi
taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, se restituie în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2018;
b) timbrul de mediu se restituie de către organele emitente ale acestora în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 septembrie 2018”.